Over Ons

Het Netwerk OverWerken is het enige netwerk voor kleine ondernemingen in Ooststellingwerf. Circa zestig ondernemers komen eens per twee maanden bij elkaar. Voor een workshop,
interactieve lezing of andere activiteit. Iedere avond wordt afgesloten met een netwerkborrel. Wij bieden een platform, waarmee we de mogelijkheid geven informeel te kunnen netwerken. Nuttig, gezellig en ongedwongen. Zonder verplichte aanwezigheid, maar wel met resultaat.

Wil je een keertje aanschuiven bij een bijeenkomst? Neem dan telefonisch contact op met een van de bestuursleden.

Netwerk OverWerken wordt mede mogelijk gemaakt door enkele enthousiaste vrijwilligers.

Bestuur

Het bestuur van Netwerk OverWerken bestaat uit:

Patrick Witteveen, voorzitter, Witteveen! Business ICT 

Frenno de Haan, penningmeester, Eten & Drinken Le Coq

Jan Scheepstra, secretaris, Scheepstra Koeriers

Marjan Groen, bestuurslid, Knipenzoappelscha 

Prijzen lidmaatschap

Het lidmaatschap voor OverWerken bedraagt € 100,00 per persoon per jaar. Het bedrag is vrijgesteld van BTW. Dit bedrag wordt met automatische incasso geïnd.